Stawianie plotki z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do urzędu poza szczególnymi wypadkami.

Stawianie plotki z PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu do urzędu oprócz wyjątkowych przypadków.

Plotki z PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane miedzy dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki PVC na plot i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno określać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu i zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji ogrodzenia PVC na plot i bramkę ogrodzeniowa potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak planowane ogrodzenie plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku kiedy proponowane sztachetki PCV na plot i bramę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak przystąpienia do prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.